Popredný poradca v oblasti prirodzeného zdravia.
Výživové doplnky, sušené ovocie, semená a orechy sú najlepšou pomôckou pre zdravý životný štýl.

O nás

Martin Kanovský

Narodený 8.5.1974 v Trenčíne

Po absolvovaní ZVS som 3 roky pracoval v distribučnej spoločnosti liečiv ako nákupca a následne ako obchodný riaditeľ.

Následne 14 rokov ako nákupca pre potravinárske spoločnosti, kde som mal možnosť nazrieť do praktík výrobcov a spracovateľov potravín. Dnes robím prednášky ohľadom prídavných látok v potravinách a kozmetike.

Od roku 2001 cvičenie Cchen tai ji.

V roku 2004 mesačný pobyt v Čine – cvičenie Tai ji Cchen štýl v rôznych školách – Beijing, Hulodao, Saolin, Cchenjiak.....

Od roku 2006 štúdium TČM v Prahe – škola TČM, po ukončení následne štúdium fytoterapie.

V roku 2009 mesačná stáž v Tianjian nemocnici na oddeleniach Tuina masáži, interné oddelenie – stavy po mozgových a srdcových príhodách, liečba nervus trigeminus, paréza facialis, pohybové problémy, ekzémy....

Následne vlastná prax zameraná na zmenu stravovacích návykov formou správnej dietetiky, fytoterapiu, mykoterapiu, tuina masaze – klasický štýl, detská a dynamická tuina, bankovanie a moxovanie, Dornova metóda, klasická masáž, Bachová terapia, taping, diagnostika na základe TČM, bioenergetická diagnostika podľa Dr.Reinharda Volla. Pre klientov mimo iné zostavujem individuálny jedálny lístok, zameraný na spávne stravovanie s vylúčením potravín, ktoré danému klientovi spôsobujú zdravotné problémy(alergia, alebo intolerancia).